زمان رونمایی از پریرا برای هواداران پرسپولیس

در این راستا کادر فنی پرسپولیس در نظر دارد در تمرین امروز آخرین بررسی ها در خصوص شرایط مهاجم برزیلی را انجام دهد تا تصمیم نهایی را در خصوص زمان دقیق رونمایی از این بازیکن را اتخاذ کند.

منبع

بخوانید:  لزوم استفاده هیات نجات غریق لرستان از نیروهای متخصص / ضرورت نظارت فنی و مستمر بر وضعیت استخرهای استان