زمان مراجعه به پایگاههای انتقال خون در استان قزوین در محرم اعلام شد

در این اطلاعیه از خیرین و نیکوکاران خواسته شده است در روزهای عزای حسینی در ساعات اعلام شده ضمن مراجعه به مراکز تعیین شده برای اهدای خون اقدام کنند.

پایگاه انتقال خون استان قزوین زمان مراجعه اهداءکنندگان خون در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی را اعلام کرد.

زمان مراجعه به پایگاههای انتقال خون در استان قزوین در محرم اعلام شد

منبع