زمین چمن طبیعی سرابله در هفته دولت به بهره برداری می رسد

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف