“زنجان” آخرین میزبان منطقه ای دوره تکمیلی تربیت مربی فرهنگی کشور

مدیرکل ورزش و جوانان زنجان افزود: بخش مقدماتی این دوره با حضور مالمیر نماینده وزارت ورزش و جوانان، اردیبهشت ماه برگزار شد.

"زنجان" آخرین میزبان منطقه ای دوره تکمیلی تربیت مربی فرهنگی کشور

منبع