زنگانه؛ ارتباط با کشورهای همسایه، حمایت های کنسولی دو جانبه را می طلبد

به گفته زنگانه در پیش نویس سند کشاورزی که در قزاقستان امضا شد منطقه آزاد اینچه برون به عنوان یکی از مناطق هدف مراودات یاد شد.

وی تاکید کرد: علاوه بر تبادل دانشجو در حوزه پزشکی می تواند این اقدامات در حوزه دانشگاه منابع طبیعی هم انجام شود.

زنگانه گفت: پیشنهاد می کنم یک سند مشترک بین مراکز علمی و کشاورزی منگستائو با مرکز تحقیقات کشاورزی تبادل بشود.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالفمنبع وی بیان کرد: آماده توسعه حداکثری روابط پایدار و بلند مدت هستیم و در این راستا از استاندار منگستائو  برای حضور در گلستان دعوت می کنیم.

به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ علی محمد زنگانه امروز شنبه ۶ اسفند در نشست مشترک با هیات تجاری_اقتصادی استان منگستائو جمهوری قزاقستان اظهار کرد: کشور دوست و برادر جمهوری قزاقستان و استان منگستائو با جمهوری اسلامی و استان گلستان قرابت های فرهنگی دیرینه دارد.

استاندار گلستان خاطر نشان کرد: خواهرخواندگی و گسترش پروازها موجب گسترش تعاملات اقتصادی، فرهنگی ،تجاری در حوزه های مختلف می شود.

انتهای پیام

زنگانه تاکید کرد: منطقه آزاد منگستائو و منطقه آزاد اینچه برون می تواند تسهیل‌گر روابط تجاری و اقتصادی باشد.


آیا این خبر مفید بود؟

استاندار گلستان در خطاب به هیات تجاری_اقتصادی استان منگستائو جمهوری قزاقستان اظهار کرد: توجه به کشت فراسرزمینی مورد توجه ما است که در صورت پذیرش شما سرمایه گذارانی دارد و همچنین با توجه به ظرفیت نفت و گاز و لجستیک باید ارتباط شما با ما باید تقویت شود.

بخوانید:  گردهمایی سفرا با حضور معاون اول رئیس جمهوری

زنگانه گفت: صادرات و واردات ما رو به افزایش است که باید آن را تقویت کنیم.

استاندار گلستان یادآور شد: در استراتژی پیشران استان توسعه تجارت جهانی مبتنی بر مزیت های رقابتی مورد توجه است.

وی گفت: تعامل با کشورهای های همسایه را اولویت برنامه های خود می دانیم. 

وی افزود: مباحث علمی را می توانیم از ظرفیت مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه منابع طبیعی استفاده کنیم.

استاندار گلستان اظهار کرد: حمایت های کنسولی و ارائه روابط دوجانبه و شرایط سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران باید دوطرفه انجام شود.

وی گفت: توسعه روابط موجب رونق اقتصادی می شود خصوصا بعد از سفر رییس جمهور به قزاقستان این روابط بیش از گسترش خواهد داشت.

وی گفت: از مسیر ریلی باید بیش از پیش استفاده کنیم و پیرو آن ارتباط شمال به جنوب را برقرار کنیم.