«زوج سالمند و عاشق ایرانی»+عکس


«زوج سالمند و عاشق ایرانی»+عکس

تصویر منتشر شده از یک زوج سالمند در یک مرکز درمانی در فضای مجازی وایرال شد.

منبع