زیاده روی در مصرف این سبزی مساوی است با مرگ!

منبع

بخوانید:  مهار تورم و رشد تولید اولویت اول مدیران سیستان و بلوچستان