زیرساخت‌های سلامت در ۳۳ ماه گذشته با بهره برداری از بیش‌ از ۱۷ هزار تخت بیمارستانی و ۱۲۲ بیمارستان متحول شد


به گزارش برنا ؛ علی بهادری جهرمی درویراستی شخصی خود نوشت: زیرساخت‌های سلامت در ۳۳ ماه گذشته، متحول شد.۳ هزار مرکز بهداشتی شامل خانه بهداشت، زیست پزشک، مراکز جامع سلامت شهری و روستایی، پایگاه سلامت و آزمایشگاه‌های مرجع تکمیل و بهره‌برداری شد. بیش‌از ۱۷ هزار تخت بیمارستانی و ۱۲۲ بیمارستان هم وارد مدار خدمت شد.

زیرساخت‌های سلامت در ۳۳ ماه گذشته با بهره برداری از بیش‌ از ۱۷ هزار تخت بیمارستانی و ۱۲۲ بیمارستان متحول شدمنبع

بخوانید:  ساماندهی مسیر فرعی بین شهرستان بم و راین کرمان