«زیرطاقی» طنازانه به رویدادها و اخبار ورزشی همراه با حواشی می‌پردازد


آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

«زیرطاقی» طنازانه به رویدادها و اخبار ورزشی همراه با حواشی می‌پردازد

منبع


|