ساخت سامانه جدید جنگ الکترونیک با قابلیت اثرگذاری بر ماهواره‌ها

تفاوت این سامانه با سامانه‌های متعارف موجود جنگ الکترونیک در آن است که این سامانه در فواصل نزدیک، علاوه بر اخلال در تجهیزات الکترونیک دشمن، به صورت‌ غیرقابل بازیابی به آن‌ها آسیب وارد می‌کند.


آیا این خبر مفید بود؟


منبع

ساخت سامانه جدید جنگ الکترونیک با قابلیت اثرگذاری بر ماهواره‌ها


|