ساخت پلتفرمی برای تشخیص نشانگرهای زیستی


ساخت پلتفرمی برای تشخیص نشانگرهای زیستی

هر ساله بیماری‌های قلبی عروقی باعث مرگ و میر ۳٫۹ میلیون نفر در اروپا می شود. محصول Truheart ™، یک روش مراقبتی برای تشخیص سندرم حاد عروق کرونر که می‌تواند در طی ۳-۵ دقیقه نتایج قابل اعتمادی را ارائه کند. در این فناوری، با استفاده از قطره خونی که از انگشت دست گرفته می‌شود، نشانگرهای مهم، تروپونین I و T و میوگلوبین اندازه‌گیری می‌شود. در مراحل پیشرفته تحقیق و توسعه به آزمایش‌های بالینی نیاز است.

منبع

 

خبرگزاری برنا؛ این شرکت با موفقیت پپتیدهای خاص را برای اتصال به نشانگرهای زیستی از پیش تعیین شده و اثبات شده برای بیماری‌های قلبی عروقی طراحی کرده و در حال حاضر در حال توسعه حسگرهای تشخیصی مؤثر است. استفاده از پپتیدهای کوچک، کونژوگه با نانوذرات طلا، تعادلی میان حساسیت بالا و انتخاب‌گری فراهم می‌کند و نتایج بسیار دقیق و سریعی را ارائه می‌کند.