ساخت ۶۰ هزار مسکن مددجویی توسط قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی(ع) / صاحب خانه شدن ۱۷۷ هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی در ۱۵ سال گذشته

ساخت 60 هزار مسکن مددجویی توسط قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی(ع) / صاحب خانه شدن 177 هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی در 15 سال گذشته

 

دبیر فرماندهی قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی(ع) از مشارکت در ساخت ۶۰ هزار مسکن مددجویی و ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار و فرزندان سازمان بهزیستی کشور خبر داد.