ساخت 20 هزار واحد مسکونی توسط شهرداری تا پایان سال جاری

منبع

بخوانید:  برگزاری دهکده جام جهانی در غرب تهران