سارقان خشن در بندر ترکمنستان شناسایی و دستگیر شدند

منبع

بخوانید:  خشکسالی دریاچه ارومیه نباید دستاویز فرصت‌طلبان شود