سازمان نظام فرهنگی باید تشکیل شود

محمد باقر قالیباف، کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سومین مناظره انتخاباتی:

در حوزه فرهنگ یکی از اشکالات ما این است که توجه به نگاه رهبری فارغ از اینکه ایشان رهبر ما هستند شخصیتی بی نظیری در حوزه های فرهگنی و هنری هستند غافل شده ایم.

باید مردمی سازی را هماهنگونه که در اقتصاد  دنبال می کنیم در فرهنگ هم دنبال کنیم
باید سازمان نظام فرهنگی داشته باشیم و‌اجازه دهیم اهالی فرهنگ ‌و هنر خودشان این را مدیریت کنند فرهنگ غوغا می کند.

در زمانی که در  نیروی انتظامی بودیم پخش برنامه های چون داوود خطر و سیاه ساکتی از تلویزیون باعث شد ظرف هفتاد روز مردم کمربند ببندند و این تاثیر فرهنگ بود.منبع