سازمان پدافند غیر عامل سیاست گذار و برنامه ریز پدافند غیر عامل است.


سردار جلالی خاطر نشان کرد: سازمان پدافند غیر عامل یک سیاست گذار و برنامه ریز و نظارت کننده بر برنامه پدافند غیر عامل است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، سردار جلالی، در مراسم نکوداشت پدافند غیرعامل که در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، گفت: در تمام دستگاه های اجرایی، یکی از معاونین مسئول و معاون ذیربط پدافند غیر عامل است.


سازمان پدافند غیر عامل سیاست گذار و برنامه ریز پدافند غیر عامل است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: سازمان پدافند غیر عامل یک سیاست گذار و برنامه ریز و نظارت کننده بر برنامه پدافند غیر عامل است.

منبع

در حال تکمیل


|