سازوکارهای مناسب برای تسهیل اقدامات خیران مدرسه‌ساز فراهم شود

انتهای پیام

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، عابدین خرّم در بیست و چهارمین جشنواره خیران مدرسه‌ساز آذربایجان شرقی، اظهار داشت: مردان و زنان نیکی که با نام خیران مدرسه‌ساز از دیار آذربایجان شرقی برخاسته‌اند محور آینده‌سازی در کشور بوده‌اند.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع


|

سازوکارهای مناسب برای تسهیل اقدامات خیران مدرسه‌ساز فراهم شود