سال بسیار سختی پیش رو داریم/ از تمام ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد

سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: سعی کردیم از تمام ظرفیت‌های والیبال به درستی استفاده کنیم چرا که سال بسیار سختی پیش رو داریم و مهم است که بتوانیم با بهترین شرایط در بهترین وضعیت قرار بگیریم و بهترین عملکرد را در مسابقات سال آینده داشته باشیم.

وی ادامه داد: سعی کردیم از تمام ظرفیت‌های والیبال به درستی استفاده کنیم، چرا که سال بسیار سختی پیش رو داریم و مهم است که بتوانیم با بهترین شرایط در بهترین وضعیت قرار بگیریم و بهترین عملکرد را در مسابقات پیش رو داشته باشیم تا با نتیجه قابل قبول این رقابت ها و سال سخت را به پایان برسانیم.بهروز عطایی: سال بسیار سختی پیش رو داریم/  از تمام ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد