سامانه مودیان فعالیت های زیر زمینی را از بین می برد / سامانه مودیان سبب ایجاد کسب و کارهای سالم می شود

منبع

نماینده مردم شیراز در گفت و گو با برنا