سبقت شاگردان گل‌محمدی از تیم ربیعی

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف