ستاد انتخاباتی پزشکیان در شیراز

ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان فارس افتتاح شد.منبع

بخوانید:  همکاران شهرام عبدلی از او می گویند!