ستاره هلندی پرسپولیس ساخت، لوکادیا نواخت!


|

ستاره هلندی پرسپولیس ساخت، لوکادیا نواخت!

منبع

قبل از صحنه ای که توپ به سعید صادقی برسد، مهاجم هلندی سرخ ها در محوطه جریمه با حرکتی پا به توپ فضاسازی ویژه ای را درون باکس ملوان داشت و توپ سالم و دقیقی را برای سعید صادقی ساخته و پرداخته کرد که متعاقب آن صادقی توپ را در 6 قدم به دانیال اسماعیلی فر رساند.

بخوانید:  کشف یک محموله سلاح و مهمات در ورودی مرزهای جنوب شرق کشور