سجادی: تبصره 14 جزو مواردی بود که از مجلس کمک خواستیم به بودجه ورزش کمک شودمنبع

بخوانید:  طی 24 ساعت گذشته؛ آلودگی هوا ۶۰۰ خوزستانی را راهی مراکز درمانی کرد