سردار حسن‌زاده: اگر بخواهیم در مسیر شهید بروجردی حرکت کنیم باید مردمی باشیم


فرمانده سپاه تهران بزرگ گفت: اگر بخواهیم در مسیر راه و تفکر شهید بروجردی حرکت کنیم باید به فکر مردم باشیم و مردمی رفتار کنیم.منبع