سرعت این حیوان پس از 2 ثانیه از حرکت به 75 کیلومتر می رسد!+عکس


سرعت این حیوان پس از 2 ثانیه از حرکت به 75 کیلومتر می رسد!+عکس

بخوانید:  زمان اعزام تیراندازان به مسابقات جهانی مشخص شد