سرمایه‌گذاران در حوزه پسماند از مالیات معاف می‌شوند

به گزارش خبرگزاری برنا،  در دستورالعمل ابلاغی رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اشاره به ماده (۴) قانون کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ مبنی بر «سرمایه‌گذاری در ایجاد و بهره‌برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی، معاف از پرداخت مالیات می‌باشد.

منبع


|

سرمایه‌گذاران در حوزه پسماند از مالیات معاف می‌شوند