سرمربی تیم ملی به فولاد پیوست

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع