سرمربی تیم ملی فوتسال: برای قهرمانی در جهان به امکانات نیاز داریم

وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال:
خانواده فوتسال در ظاهر باهم خوب هستندمنبع