سرپرست اداره مالی و پشتیبانی اداره کل حوزه شهردار تهران منصوب شد


سرپرست اداره مالی و پشتیبانی اداره کل حوزه شهردار تهران منصوب شد

انتهای پیام/

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف