سرپرست انجمن پارکور منصوب شد


آیا این خبر مفید بود؟

بااستعانت از خداوند متعال و با عنایت به تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست انجمن پارکور منصوب می‌شوید.


منبع

بخوانید:  بقایای یک قاره گمشده 155 میلیون ساله در کف اقیانوس کشف شد