سرپرست دبیری فدراسیون بسکتبال منصوب شد


سرپرست دبیری فدراسیون بسکتبال منصوب شد

محسن معزی فر به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون بسکتبال منصوب شد.

 به گزارش خبرگزاری برنا، جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال در حکمی، محسن معزی فر را به سمت سرپرست دبیری فدراسیون منصوب کرد.
محسن معزی فر سابقه عضویت هیات رئیسه هیات بسکتبال استان خوزستان و ریاست هیات بسکتبال شهرستان دزفول را دارد.

انتهای پیام//

منبع