سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه و مرکز بهداشت استان منصوب شد


|

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه و مرکز بهداشت استان منصوب شد

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف