سرکرده باند سرقت در قزوین دستگیر شد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف