سقف ارزی انواع روغن خوراکی تعیین شد

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره قیمت شکر افزود: مکاتبه انجمن مربوطه و قیمت‌های جهانی مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل عدم حضور دبیر انجمن شکر و به جهت اهمیت موضوع، تعیین قیمت به جلسه حضوری و اعلام رسمی قیمت پیشنهادی آن انجمن منوط شد.


|

سقف ارزی انواع روغن خوراکی تعیین شد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف