سلام ای کربلا را دیده قبل از کربلا مسلم


سلام ای کربلا را دیده قبل از کربلا مسلم

سیده فاطمه موسوی برای شب اول محرم شعری برای حضرت مسلم سروده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، متن کامل شعر سیده فاطمه موسوی برای حضرت مسلم به شرح زیر است:

سلام ای کربلا را دیده قبل از کربلا مسلم

شهید کربلایی زائر کرب و بلا مسلم

تو قبل از کربلا در کوفه خواندی روضه ی مقتل

دهان پاره ات خواند از سرِ از تن جدا مسلم

بگو دندان خونینت چرا در جام آب افتاد

بگو بر بام کوفه خیره ماندی در کجا مسلم؟

تو که با نامه ی خورشید سمت کوفیان رفتی

چرا گفتی به فرزند علی کوفه نیا، مسلم؟

به کوفه خانه ی طوعه پناه آخرینت شد

چه دیدی عاقبت از کوفیان بی وفا مسلم؟

به مسجد رفتی اما ناگهان پشت تو خالی شد

تو ماندی و سلام آخر خون خدا مسلم…

سیده فاطمه موسوی

انتهای پیام/

منبع