سمبل ها و نمادهای شانس برای متولدین دی ماه

بزرگ ترین آرزو: ریاست و رهبری

ماگنولی ، گل محبوبشان است.

سیاره: زحل

سنگ شانس: لعل

بزرگ ترین ایده آل: پیشرفت

رنگ شانس: خاکستری، سربی، قهوه‌ای تیره، نفتی

سمبل: بز

سنگ ماه: اپال سیاه، مالاکیت، موس آکات، کوارتز دودی، عقیق رنگارنگ

روز شانس: شنبه

موسیقی شانس: موزیک فولک (عامیانه)

فلز وجود: سرب

انتهای پیام

شعار: من بکار می گیرم

گلهای شانس: رز سیاه، گل مخمل، کاملیا


آیا این خبر مفید بود؟

بارز ترین خصوصیت: لج کردن

 

آرمان : تجربه کردن

بوهای شانس: کاملیا، صنوبر، نرگس

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالفمنبع

رنگ دلخواه:  کاراملی

سنگ خوش یمن: انیکس حدید

بزرگ ترین اشتباه: کنجکاوی

رنگ محبوب: سیاه

شخصیّت: کاردینال، بلندپرواز، حقیقت جو، رهبر

تأثیر پذیر با سیاست راهنمای استراتژیک

مفهوم این رنگ اراده ای آهنین است. این رنگ جسارت لازم را به شما می‌دهد تا با اراده‌ی قوی‌ای که دارید، به آرزوهایتان رنگ واقعیت بپاشید.

عدد شانس: هشت

به گزارش برنا؛ تعدادی از سمبل ها و نماد های شانس و خصوصیات منحصر به فرد و دلخواه متولدین دی ماه به شرح ذیل است :

عنصر وجود: خاک

سنگ اصلی متولدین این ماه دی گارنت است.