سهام عدالت چه زمانی به جاماندگان تخصیص خواهد یافت؟


سهام عدالت چه زمانی به جاماندگان تخصیص خواهد یافت؟

طبق تصویب‌نامه هیات وزیران، قرار است پرتفوی جاماندگان از بخشی از سهام بانک تجارت، بانک صادرات، بانک ملت، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس تشکیل شود که البته ممکن است طبق گفته قربان‌زاده این پرتفو تغییر کند.

منبع


|