سهم 3.65 درصدی آذربایجان شرقی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی همچنین به مواردی مثل رعایت سقف تعداد پرسنل سال 1400 دستگاه های اجرایی به جز مجوز های استخدامی، تامین اعتبار مانده مرخصی بازنشستگان سال‌های 1400 و ماقبل آن و استفاده از ابزارهای تشویقی برای دستگاه های فعال در جذب اعتبارات ملی و تحقق درآمد و اقدام در راستای جز 1 بند ب تبصره 18 اشاره کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی در ادامه از رشد 27 درصدی اعتبارات هزینه ای استان در بودجه سال 1401 خبر داد و گفت: اعتبارات هزینه ای کشور هم به همین میزان رشد دارد.

رشد 27 درصدی اعتبارات هزینه ای در بودجه سال 1401

منبع

وی توضیح داد: اعتبارات هزینه ای استان در سال 1401 رقمی بالغ بر یک هزار و 177 میلیارد تومان است که حدود یک هزار و 143 میلیارد تومان عمومی و 33 میلیارد تومان نیز مربوط به ردیف اختصاصی خواهد بود.

وی افزود: مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان با این میزان رشد از یک هزار و 633 میلیارد و 900 میلیون تومان در سال 1400 به رقم دو هزار و 52 میلیارد و 300 میلیون تومان در سال 1401 افزایش یافته است.

بخوانید:  بیش از ۵۰ درصد تخت‌های بیمارستانی مشهد در صورت احتمال به زائران دهه آخر صفر اختصاص می‌یابد

این مسوول، اختصاص یک درصد اعتبار پژوهشی از سرجمع اعتبار استان و اختصاص اعتبار برای پرداخت کمک‌های بلاعوض حداکثر تا نیم درصد اعتبارات هزینه‌ای بر اساس مفاد ابلاغ اعتبارات هزینه‌ای را از الزامات توزیع اعتبارات هزینه‌ای استان در سال 1401 برشمرد.

انتهای پیام