سهم 63میلیارد تومان پژوهش‌های فضایی دانشگاهی از بودجۀ 1402

خبرگزاری برنا- گروه علمی و فناوری؛ لایحۀ بودجۀ سال 1402 هفتۀ گذشته توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا طی روزهای آتی به مرور جزئیات این لایحه در بخش علمی و فناوری می‌پردازد.


سهم 63میلیارد تومان پژوهش‌های فضایی دانشگاهی از بودجۀ 1402

پژوهشگاه هوافضا، بازوی علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای توسعۀ پژوهش‌های نظری و کاربردی در عرصۀ فناوری‌های فضایی است که دولت برای سال آینده بودجه‌ای برابر با اعداد مندرج در جداول ذیل برای آن در نظر گرفته است تا برنامه‌های خود اجرایی کند؛آیا این خبر مفید بود؟

بودجه پژوهشگاه هوافضا 1402 1


|