سواد آموزی اتباع در دستور کار سازمان نهضت سواد آموزی

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف