سود سهام عدالت واریز شد | جاماندگان سهام عدالت حساب خود را بررسی کنندمرحله سوم پرداخت سود جاماندگان سهام عدالت تا پایان شب گذشته(یکشنبه) به حساب سهامداران واریز شد.منبع