سومین مجمع گفتگوی تهران آغاز شد

منبع

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری برنا، سومین نشست گفتگوی تهران با حضور وزیر امور خارجه ایران ، کمال خرازی و سید عباس عراقچی و مقامات سیاسی و محققان اندیشکده‌های سایر کشورها آغاز شد.سومین مجمع گفتگوی تهران آغاز شد

سومین نشست گفتگوی تهران با حضور وزیر امور خارجه ایران ، کمال خرازی و سید عباس عراقچی و مقامات سیاسی و محققان اندیشکده‌های سایر کشورها آغاز شد.