سپاهان به دنبال مجوز ویژه برای بازی برابر پرسپولیس!

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف