سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت شد+ سوابق|

منبع

سخنگو و دبیر هیات دولت گفت: رئیس جمهور در حکمی دکتر سپهر خلجی را به عنوان رئیس شورای اطلاع رسانی دولت منصوب کرد.

 وی افزود: علاوه بر این تغییر، در آیین نامه مذکور، در ترکیب اعضای شورای اطلاع رسانی دولت نیز اصلاحاتی صورت گرفت.


سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت شد+ سوابق

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف