«سکنا» برای کودکان و نوجوانان کار البرز راه اندازی شد


وی ادامه داد: خیرین و تشکل های مردم نهاد استان البرز همواره و بویژه در شرایط خاصی چون کرونا، سیل و زلزله به یاری هم وطنان خود شتافته و نقش خود را ایفا کرده اند. عبداللهی گفت: اکنون نیز با محوریت دفتر اجتماعی استانداری و با ایجاد شبکه ای یکپارچه و با بهره مندی از ظرفیت خیرین، موسسات آموزشی و حتی استفاده از بخش خصوصی، چتر حمایتی خود را بر سر کودکان کار و خانواده هایشان گسترانده و امید میرود بتوانند گام موثری درکاهش این آسیب بردارند.

استاندار البرز گفت: آموزش مهارت فنی به کودکان و نوجوانان، آموزش و اشتغالزایی برای خانواده هایشان، ارایه خدمات مشاوره، سلامت ، آتیه سازی با اجرای انواع طرح های بیمه ای برای کودکان و خانواده ها… همگی از جمله برنامه های این طرح بوده که میتواند سپر دفاعی و سد محکمی در برابر آسیب های اجتماعی ایجاد کند. 


|

منبع

استاندار البرز از راه اندازی مرکز ساماندهی کودکان و نوجوانان کار استان البرز «سکنا» خبر داد.

وی افزود: این شبکه در قالب طرح سُکنا ( ساماندهی کودکان و نوجوانان کار استان البرز) خدمات متنوعی به گروه هدف خود ارایه می دهد.

وی ابراز امیدواری کرد در آینده ی نزدیک و با کمک دیگر موسسات و دستگاه ها، خدمات این طرح به دیگر گروه های آسیب پذیر جامعه نیز تسری پیدا کند.