سیاست اقتصادی دولت در‌حوزه ارز ایجاد ثبات در بازار ارز است/ امکان نوسان نرخ ارز در سامانه نیما

وزیر اقتصاد و دارای گفت: سیاست اقتصادی دولت در‌حوزه ارز ایجاد ثبات در بازار ارز است و ما در سامانه نیما به دنبال ثبات نرخ ارز خواهیم بود ولی نرخی را تثبیت نخواهیم کرد و قیمت می‌تواند نوسان داشته باشد و برنامه دولت ثبات بخشی به بازار و مدیریت نرخ حول سامانه نیما است.

وزیر اقتصاد و دارای گفت: بیش از 80 درصد بازار ارز کشور در سامانه نیما و سنا تامین می شود و یک بخشی از نیاز ارزی در سامانه نیما و بازار متشکل تامین نمی شود که از مبادی غیررسمی ارز آن تامین می‌شود که یک درصد باقی مانده هم که خرید و فروش‌ها در بازارهای فردایی ارز است که مجموع این 2 عدد یعنی ارز قاچاق و قمارهایی که به صورت کاغذی انجام می‌شود 15 تا 16 درصد است.


انتهای پیام/


|

منبع

وی در ادامه افزود: دولت برای کنترل تورم اول از سیاست خودکنترلی استفاده کرد یعنی به جای اینکه استقراض کنیم و از جیب مردم بذل و بخشش کنیم، دولت با سخت گیری از وزارتخانه های دولت شروع کرده است. در بسیاری موارد وزرا شاکی هستند که سازمان برنامه و نهادهای تخصیص اعتبار اینقدر سخت می گیرند. سال گذشته دولت قبل در ماه های اول 54 هزارمیلیارد تومان استقراض کرد، امسال باوجود اینکه این همه از ابتدای سال گذشته، مجموع تنخواهی که از بانک مرکزی استفاده کرد 7-8 هزار میلیارد تومان بوده است. پس دولت اصلاحات را اول از خودش شروع کرده است. 

احسان خاندوزی در‌ خصوص مدیریت تقاضای ارز در ادامه تصریح کرد: واقعیت این است که دستور کار جدید دولت و بانک مرکزی اجرای تدابیر جدیدی است به عبارت دیگر بنای دولت و بانک مرکزی این است که تقاضاهای ارز را مدیریت کند. 


وی گفت: کمبود درهم در بازار این مشکل را ایجاد کرد که گویا کشور ارز کم دارد. بخشی از مشکلی که به وجود آمد  در آبان و آذر اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیر مجموعه‌های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می‌شود محدودیت ایجاد شود.

بخوانید:  این گیاه را بخورید تا در طول روز تشنه نشوید

خاندوزی: سیاست اقتصادی دولت در‌حوزه ارز ایجاد ثبات در بازار ارز است/ امکان نوسان نرخ ارز در سامانه نیما