سیدحسین حسینی محروم شد محمدحسین مرادمند و باشگاه استقلال جریمه

تخلف:نقص اصول کلی رفتار و بدرفتاری نسبت به مقام رسمی مسابقه

سید حسین حسینی (بازیکن استقلال)

تنبیهات:۲۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی+اجرای یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در مسابقه رسمی موضوع دادنامه تعلیقی شماره ۲۰۶۹ پس از قطعیت دادنامه (قابل تجدیدنظر)

باشگاه استقلال

 کمیته انضباطی با بررسی دقیق گزارش مسابقه و تطبیق موضوع با مقررات انضباطی آرا مربوط به دیدار تیم‌های آلومینیوم اراک و استقلال را به شرح ذیل اعلام کرد:

مستند:ماده ۶۴

باشگاه آلومینیوم اراک

مستند:ماده ۸۶

 انتهای پیام/ منبع

مستند:ماده ۸۶

تخلف:استفاده از الفاظ توهین آمیز و پرتاب اشیا از سوی تماشاگران منتسب

مستند:ماده ۵۵

تخلف:استفاده از الفاظ توهین آمیز و پرتاب اشیا از سوی تماشاگران منتسب و ورود تماشاگر به داخل زمین مسابقه

تنبیهات:۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی (قابل اجرا_قطعی)

به گزارش خبرگزاری برنا، آرای انضباطی دیدار آلومینیوم اراک و استقلال اعلام  شد.

تنبیهات:۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی (قابل تجدیدنظر)

مستند:مواد ۵۱ و ۵۵

تخلف:بدرفتاری نسبت به مقام رسمی مسابقه

حامد بصیری (بازیکن آلومینیوم اراک)

محمد حسین مرادمند (بازیکن استقلال)

تنبیهات:یک جلسه محرومیت که به مدت ۶ ماه تعلیق می‌شود+۳۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی (قابل تجدیدنظر)

تخلف:رفتار غیرورزشی

تنبیهات:۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی (قابل تجدیدنظر)

بخوانید:  بیمارستان ۶۴ تختخوابی رومشکان کلنگ زنی شد