سیدمناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک و نصرالله سجادی به محل تمرین امروز تیم امید رسیدند

منبع

بخوانید:  فضای فعلی ایران بهترین فرصت برای افزایش روابط دو کشور است