سیلوستر استالونه خود را “دایناسور” نامید.

منبع

بخوانید:  سیاره زهره در حال بازسازی خود است؟