سیلی نهایی به آمریکا هنوز مانده است/ کسی نمی‌تواند مانع تجارت دریایی ما شود

فرمانده کل سپاه گفت: آمریکایی‌ها سیلی نخست را خوردند و سیلی دوم نیز که چیزی جز خروج تدریجی آن‌ها از منطقه نیست، دریافت می‌کنند، اما سیلی نهایی هنوز مانده است.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف